ΥΓΕΙΑ

Υγεία

Το Γ.Ν. Σύρου κατέστη το πρώτο Νοσοκομείο, πανελλαδικά, που ανέβηκε στο “άρμα” του G-Cloud

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώιο” ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Ολοκληρώθηκε, την Παρασκευής 23.10.2020 από τεχνικούς του Τμήματος Πληροφορικής του Νοσοκομείου και της αναδόχου εταιρείας Unisystems, η μετάπτωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας ‘ΔΗΛΟΣ’ του Γ.Ν. Σύρου στο G-Cloud, το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

2. Το Γ.Ν. Σύρου κατέστη το πρώτο Νοσοκομείο, πανελλαδικά, που ανέβηκε στο “άρμα” του G-Cloud, διασφαλίζοντας ακόμα περισσότερο τη διαθεσιμότητα, την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων που αυτό διαχειρίζεται.

3. Το ΟΠΣΥ “ΔΗΛΟΣ” που εξυπηρετεί τα Νοσοκομεία Σύρου και Νάξου, αλλά και όλες τα Κέντρα Υγείας των Κυκλάδων, ξεκίνησε να λειτουργεί το 2006 και αποτελείται από ένα πλήθος εφαρμογών που διαλειτουργούν μεταξύ τους και καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες των Μονάδων Υγείας (ιατρονοσηλευτικες και διοικητικο-οικονομικές) συμβάλλοντας ουσιαστικά στη λειτουργία τους και βελτιώνοντας το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. 

4. Το G-Cloud είναι ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο, για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα εγχείρημα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, που αποσκοπεί στην κοινή χρήση υπολογιστικών υποδομών από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους κτήσης, συντήρησης και υποστήριξης τους, και την αύξηση του βαθμού ευελιξίας και ασφάλειάς τους.

5. Η νέα αρχιτεκτονική του ΟΠΣΥ “ΔΗΛΟΣ” είναι η αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής και η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας των εφαρμογών των Νοσοκομείων Σύρου-Νάξου, ακόμα κι αν καταστραφεί πλήρως το Κέντρο Δεδομένων του στη Σύρο. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε εφεδρικό Κέντρο Δεδομένων σε εικονικές υποδομές στο G-Cloud, οι οποίες ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο, συνδυάζοντας την πολύ υψηλή ασφάλεια με το μηδενικό κόστος λειτουργίας που προσφέρει το G-Cloud.

Ακολουθήστε μας