ΥΓΕΙΑ

Υγεία

“´Επεσαν” οι μάσκες

 

Μείωση στην τιμή των μασκών ΚΝ95 είχαμε στη Μήλο μετά την ανακοίνωση, από τον Υπουργό Ανάπτυξης, για επιβολή προστίμων στις περιπτώσεις που δεν δικαιολογείται η υπερβολική ανατίμησή τους. Συγκεκριμένα στο νησί μας η τιμή της μίας μάσκας από 1€ και 0,8€ έπεσε στα 0,5€ και 0,6€ αντίστοιχα.

Ακολουθήστε μας