Όροι Χρήσης

 

 • Δωρεάν αγγελίες μπορούν να δημοσιεύσουν μόνο τα μέλη του ιστότοπου.
 • Το κάθε μέλος δημιουργεί και επεξεργάζεται τις αγγελίες του.
 • Οι νέες αγγελίες δημοσιεύονται μετά από έλεγχο από τη διαχείριση του ιστότοπου.
 • Απαγορεύεται η μετάδοση, διανομή, διάδοση, τοποθέτηση, παρουσίαση, φόρτωση (upload) κ.λπ. αναρτήσεων στον ιστότοπο miloslife.gr με περιεχόμενο κακόβουλο, υβριστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού.
 • Ο τίτλος της αγγελίας πρέπει να είναι πληροφοριακός και όχι παραπλανητικός
 • Η αγγελία πρέπει να είναι τοποθετημένη στην κατάλληλη κατηγορία. Διατηρούμε το δικαίωμα μετακίνησης στην κατηγορία που κρίνουμε ως  καταλληλότερη.
 • Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση της ίδιας αγγελίας σε περισσότερες από μία κατηγορίες.
 • Οι φωτογραφίες/εικόνες που συνοδεύουν τη δωρεάν αγγελία πρέπει να έχουν σχέση με αυτήν.
 • Οι υπηρεσίες που προσφέρονται ή ζητούνται πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της Ελλάδας για κάθε συγκεκριμένο επάγγελμα.
 • Τα προϊόντα που προσφέρονται για πώληση από ιδιώτες πρέπει να τους ανήκουν και να τα κατέχουν νόμιμα.
 • Όποιος δημοσιεύει αγγελίες ευθύνεται αποκλειστικά για την ακρίβεια και αλήθεια των στοιχείων και πληροφοριών που περιλαμβάνει σε αυτή. Η διαχείριση του ιστότοπου δε φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και αλήθεια των πληροφοριών και στοιχείων που περιέχουν οι αγγελίες.